НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Матеріально-технічне забезпечення

У високовольтних лабораторіях кафедри проводяться лабораторні заняття з кредитних модулів "Техніка високих напруг" (для студентів Факультету електроенерготехніки та автоматики та Інституту енергозбереження та енергоменеджменту), а також з кредитних модулів "Техніка і електрофізика високих напруг", "Основи проектування високовольтної ізоляції", "Захист електронного та силового обладнання від блискавки", "Вимірювання високих напруг і великих струмів", "Установки і процеси електрофізичної технології" (для студентів кафедри).

Високовольтні лабораторії кафедри
 
Дослідження розрядів в повітрі та розрядів уздовж поверхні діелектрика на лабораторних роботах
 
Моделювання розряду блискавки на лабораторних роботах
 
Дослідження розрядів уздовж поверхні діелектрика на лабораторних роботах
 
Дослідження електричної дуги між двома електродами в повітрі на лабораторних роботах