НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Історія кафедри

Датою народження такого напрямку електроенергетики як техніка високих напруг (англ. high voltage engineering) прийнято вважати 1911 рік, коли вперше в світі була видана книга німецького професора електротехніки Вальдемара Петерсена (нім. Waldemar Petersen, 1880-1946) під назвою "Техніка високих напруг" (нім. Hochspannungstechnik). Саме в цій книзі вперше комплексно було розглянуто питання надійності ізоляції, яке виникло вже на ранній стадії розвитку техніки передавання електричної енергії за допомогою перших повітряних ліній електропередач. В подальшому пошуки шляхів економічного передавання електричної енергії привели до стрімкого розвитку цього напрямку.

В НТУУ "КПІ" кафедра техніки та електрофізики високих напруг була заснована на факультеті електроенерготехніки та автоматики у 1954 році. В процесі свого розвитку, кафедра, як і факультет змінювала свою назву: спочатку кафедра техніки високих напруг, а згодом техніки та електрофізики високих напруг. Першим завідувачем кафедри був Іван Кирилович Федченко, професор, доктор технічних наук.

Техніка та електрофізика високих напруг (ТЕВН), як спеціалізація, була створена в кінці 1990-х, оскільки першорядною задачею в електроенергетиці стало діагностування електрообладнання, яке можливе тільки на основі спеціальної електрофізики.

Другою задачею в електроенергетиці є надійність. А вона визначається, в основному, роботою ізоляції. Звідси, головний об’єкт ТЕВН – високовольтна ізоляція різних видів (газова, рідинна, тверда, їх комбінації). Вивчаються електрофізичні процеси в таких середовищах (електрична поляризація, електричні розряди, тощо).

Третя особливість ТЕВН, оскільки вона ґрунтується на електрофізиці, – різноманітні електротехнологічні застосування та процеси: лазерні, електронно-променеві, плазмові, електрогідравлічні установки, надпровідність.

Четверта особливість ТЕВН – дороговартістне обладнання, без якого обійтись неможливо. Тому, у виробничий або експлуатаційний цикл електрообладнання обов’язково входить його купівля та продаж. Кафедра ТЕВН (єдина в КПІ ім. Ігоря Сікорського) навчає цьому своїх студентів по договору з кафедрою промислового маркетингу. Це надає можливість випускникам успішно будувати свій бізнес.

П’ята особливість ТЕВН – забезпечення безпеки. Висока напруга скрізь – на електричних станціях, в електричних мережах, в метро, навіть дома в розетках. Студенти кафедри ТЕВН вивчають засоби забезпечення підвищеного рівня безпеки (навіть, наприклад, захисту від блискавки), що забезпечує безпеку роботи за спеціалізацією.

Шоста особливість спеціалізації – використання при навчанні програм розрахунків на ПК електричних та магнітних полів, що надає можливість випускникам брати участь у ІТ розробках нових видів техніки.

З моменту створення кафедра динамічно розвивається, зосереджуючи свою увагу на підготовці фахівців для електроенергетичного сектору України та інших країн (Туреччина, В'єтнам, Сирія, Лівія). В полі зору кафедри електричні та магнітні поля об’єктів енергетики та їх вплив на екологію довкілля, ізоляція повітряних та кабельних ліній електропередавання, ізоляція обладнання станцій і підстанцій, а також захист об’єктів енергетики від перенапруг та блискавки. З 2000 року кафедра є головною установою України з питань застосування нелінійних обмежувачів перенапруг в електричних мережах високої напруги.

На даний час кафедру очолює професор, доктор технічних наук Бржезицький Володимир Олександрович. Його прихід співпав з впровадженням в університеті Європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу, як одного з важливих кроків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.

За роки свого функціонування кафедра підготувала понад 1700 фахівців, 45 кандидатів та 3 доктори технічних наук, опублікувала 8 монографій, більше 180 навчально-методичних посібників та вказівок (в тому числі 10 з грифом Міністерства освіти і науки). Її співробітники мають понад 100 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, ними представлено більше 600 доповідей на наукових міжнародних конференціях та опубліковано понад 1200 наукових статей, у тому числі у виданнях, що входять до сучасних наукометричних баз даних.

В цілому, спеціалізація «Техніка та електрофізика високих напруг» забезпечує підготовку фахівців сучасного рівня, орієнтованих на перспективні питання розвитку електроенергетики та пов’язаних з нею галузей науки і техніки.

Випускники кафедри техніки і електрофізики високих напруг успішно працюють в Україні та за кордоном, серед яких можна відмітити:

- професор Вашингтонського університету Мамішев О.В.;
- професор університету Чалмерса (Швеція) Сердюк Ю.В.;
- директор НТЦ «Енергозв’язок» (Україна) Погорілий Л.Г.;
- доцент кафедри ТЕВН, к.т.н. Троценко Є.О. працює над підготовкою докторської дисертації з питань обмеження перенапруг. Володіє англійською мовою. Розробник англомовної версії сайту кафедри;
- доцент кафедри ТЕВН, к.т.н. Шостак В.О., який є міжнародно визнаним фахівцем з питань захисту від блискавки. Володіє англійською мовою.

То ж, якщо Вас цікавлять завдання сучасної електроенерготехніки, запрошуємо на спеціалізацію «Техніка та електрофізика високих напруг».

З найкращими побажаннями, колектив кафедри техніки і електрофізики високих напруг.