НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ

Запрошуємо до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Спеціалізація "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ПРИСТРОЇ ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ"

В 2018 році кафедра відкриває набір на навчання бакалаврів, магістрів та докторів філософії!

Абітурієнти-2018!

Обирайте навчання за новою спеціалізацією. Електротехнічі пристрої використовуються практично в кожному виді діяльності, незалежно від його близькості до технічних робіт. Попит на електротехнічну продукцію зростає з кожним роком і в подальшому не буде знижуватися. Технічні фахівці, і передусім енергетики, будуть завжди затребувані.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців на бюджетній та контрактній основі за денною та заочною формами навчання за освітніми ступенями:

- Освітій ступінь "Бакалавр" (за сертифікатами ЗНО). На навчання приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

- Освітій ступінь "Бакалавр" (за дипломом молодшого спеціаліста). На навчання приймаються особи, які закінчили коледж або технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста. Будуть навчатися за скороченою програмою 3 роки, замість 4.

- Освітній ступінь "Магістр". На навчання приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра відповідного напряму.

- Науковий ступінь "Доктор філософії". Випускники освітнього ступеня "Магістр" мають право навчання за конкурсом в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD - Doctor of Philosophy).

Після завершення навчання випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка, а також додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).

Студенти кафедри мають можливість навчатись в інституті військової підготовки, а також паралельно отримувати другу вищу освіту (на контрактній основі), наприклад, економічного або юридичного профілю тут же при Університеті. Студентам з інших міст та сіл України надається гуртожиток.

КООРДИНАТИ В ПРИЙМАЛЬНІЙ КОМІСІЇ:
16-й корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського, 4-й поверх, кімната 146,
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка",
Спеціалізація: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси",

Телефони для довідок:
(+38 050) 682 80 07
(+38 095) 792 28 74
(+38 044) 204 82 39
(+38 044) 204 82 35
(+38 044) 204 90 61
(+38 044) 204 84 89

Image 1 Приймальна комісія 16 корпус Image 2 Приймальна комісія Карта