НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2007 рік

Бржезицький В. О., Проценко О. Р., Кікало В. М. Частотні характеристики високовольтних подільників напруги // Технічна електродинаміка. – 2007. – № 5 – С. 66-70.
Бржезицкий В. А., Маслюченко И. Н., Троценко Е. А. К расчету электрического поля ввода с газовой изоляцией // Электротехника и электромеханика. – 2007. – № 5 – С. 71-72.
Бржезицкий В. А., Маслюченко И. Н., Троценко Е. А., Хоминич В. И. Экспериментальное исследование электрической прочности высоковольтного ввода с комбинированной изоляцией // Электротехника и электромеханика. – 2007. – № 4 – С. 66-67.
Бржезицький В. О., Бржезицький В. В., Волощенко В. В., Кікало В. М., Маслюченко І. М., Троценко Є. О. Еталонні високовольтні трансформатори напруги тороїдального типу // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії: Матер. 6-ої наук.-практ. конф. / Уклад.: В. М. Кікало, С. В. Білоус. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 96.
Бржезицький В. О., Бржезицький В. В., Ісаєв В. В., Кікало В. М., Лапченко А. М., Маслюченко І. М., Троценко Є. О. Мобільна повірочна лабораторія класів напруги 0,22...110 кВ // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії: Матер. 6-ої наук.-практ. конф. / Уклад.: В. М. Кікало, С. В. Білоус. – К.: АВЕГА, 2007. – С. 202-204.
Абрамов В.Б., Бурдін О.А. Моніторинг технічного стану опорної ізоляції з електрофарфору // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 185-187.
Козюра В.М., Лісова Р.В. Вплив електричних і магнітних полів на живі організми // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 188-189.
Проценко О.Р., Коваль Р.А. Моніторинг стану ізоляції високовольтного обладнання за вимірюванням струмів небалансу // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 190-191.
Бржезицький В.А., Крисенко Д.С. Розробка комп’ютеризованої методики вибору обмежувачів перенапруг для електричних мереж 110-750 кВ // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 192-193.
Соколовський С.А., Осьмушко О.В. Комп'ютерна модель для дослідження перенапруг у разі відключення вакуумним вимикачем силового трансформатора 10 кВ, захищеного ОПН // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 193-195.
Троценко Є.О., Тимченко Т.В. Розробка малогабаритних високовольтних прохідних ізоляторів для мобільних повірочних лабораторій // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 196-197.
Шостак В.О., Улида Р.І. Розрахунок характеристик грозової стійкості ЛЕП 500 кВ // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 197-199.
Шостак В.О., Костюкова О.В. Техніко-економічне обгрунтування конструкції заземлювача підстанції // Тези доповідей за матеріалами Загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2007. – 200 с. – С. 199-200.