НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2008 рік

Анохін Ю. Л., Кікало В. М., Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Маслюченко І. М., Троценко Є. О., Хомініч В. І., Орнатський О. А. Діагностика ізоляції кабельних мереж класу 110 кВ // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 9. – С. 28-29.
Бржезицький В. О., Троценко Є. О., Маслюченко І. М. Розрахунок максимальної напруженості електричного поля в проміжку струмоведучий стрижень – заземлений фланець // Новини енергетики. – 2008. – № 8 – С. 34-39.
Бржезицький В. О., Гаран Я. О., Маслюченко І. М., Троценко Є. О. Оптимізація вводу малогабаритного еталонного трансформатора напруги класу 110 кВ // Новини енергетики. – 2008. – № 10 – С. 45-48.
Абрамов В. Б., Анохин Ю. Л., Бржезицкий В. А., Гаран Я. А., Кикало В. Н., Маслюченко И. Н., Хоминич В. И., Чиженко П. Н., Яценко А. А. Испытательный трансформатор напряжением 180 кВ с гарантированной точностью его измерения // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". – 2008. – Ч. 5. – С. 100-101.
Бржезицкий В. А., Крысенко Д. С., Онищенко В. А., Троценко Е. А., Юхименко М. А. Разработка методических указаний по выбору ограничителей перенапряжений для электрических сетей 110-750 кВ // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". – 2008. – Ч. 6. – С. 113-114.
Анохин Ю. Л., Бржезицкий В. А., Гаран Я. А., Кикало В. Н., Маслюченко И. Н., Проценко А. Р., Троценко Е. А., Хижняк К. А. Экспериментальное определение качества электроэнергии в высоковольтных электрических сетях // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". – 2008. – Ч. 7. – С. 81-82.
Бржезицький В.О. Троценко Є.О., Куць А.А. Аспекти створення мобільних повірочних лабораторій для повірки трансформаторів напруги і струму // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 445-446.
Троценко Є.О., Луценко І.А. Особливості моделювання електростатичного поля прохідного ізолятора // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 447-449.
Козюра В.М., Козюра В.В., Шульженко Е.В. Дослідження вольт-секундних характеристик лінійних ізоляторів 10 і 20 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 450-452.
Бєляєв В.К., Герасимчук О.Ю. Розрахунок електричних полів ізоляційних конструкцій з урахуванням особливих властивостей поверхні // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 453-455.
Беляев В.К., Степченко Г.О. Моделирование режимов работы нелинейного ограничителя перенапряжений // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 456-457.
Проценко О.Р., Музичко Д.А. Застосування целюлозних матеріалів для контролю зволоження масла високовольтного енергообладнання // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 458-461.
Шостак В.О., Троценко Є.О., Моренець I.В. Дослідження розрядних характеристик промiжку з неоднорідним електричним полем і визначення його локальних напруженостей // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 462-464.
Шостак В.О., Петренко О.В. Моделювання заземлювачів з високопровідними сумішами в приелектродній зоні // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 465-467.
Шостак В.О., Скляров Ю.О. Моделювання конструкцій вертикальних стрижневих заземлювачів з ізоляційними елементами і визначення їх крокових напруг // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 468-471.
Шостак В.О., Шульженко Е.В. Розрахунок електричного поля струмовідводу з ізоляцією для системи блискавкозахисту // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 472-474.
Бржезицький В.О., Неділько Я.В. Засоби вимірювання електричного та магнітного полів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 475-477.
Бржезицький В.О., Троценко Є.О., Петренко О.В. Коректування частотних характеристик високовольтних подільників напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 478-480.
Маслюченко І.М., Троценко Є.О., Огородник І.П. Розрахунок параметрів ізоляції тороїдального трансформатора // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2008. – 482 с. – С. 481-482.