НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2009 рік

Бржезицький В. О., Неділько Я. В., Хомініч В. І. Характеристики вимірювача напруженості електричного поля // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2009. – № 5. – С. 41-44.
Бржезицький В. О., Троценко Є. О., Маслюченко І. М. До розрахунку електричної міцності малогабаритного вводу мобільної повірочної лабораторії // Електротехніка і електромеханіка. – 2009. – № 6 – С. 42-45.
Бржезицький В. О., Соколовський С. А., Маслюченко І. М., Троценко Є. О. Оптимізація активної частини високовольтного малогабаритного трансформатора напруги // Новини енергетики. – 2009. – № 12 – С. 46-48.
Шостак В.О. Блискавкоприймачі: різновиди та характеристики. Ч.1. Загальні відомості та класичні блискавкоприймачі // Промелектро, №1, 2009, с. 44-49.
Шостак В.О. Блискавкоприймачі: різновиди та характеристики. Ч.2. Класичні блискавкоприймачі: Сучасні натурні та лабораторні дослідження, конструкції блискавкоприймачів, зони захисту за різними нормативними документами // Промелектро, №2, 2009, с. 35-41.
Шостак В.О. Блискавкоприймачі: різновиди та характеристики. Ч.3. Нетрадиційні системи блискавкоприймачів // Промелектро, №3, 2009, с. 15-21.
Шостак В.О. Блискавкоприймачі: різновиди та характеристики. Ч.4. Випробування та аналіз ефективності активних блискавкоприймачів // Промелектро, №4, 2009, с. 53-58.
Бржезицький В.О., Троценко Є.О., Татаренко Т.Ф. Розрахунок уніполярної корони методом Дейча-Попкова // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 243-247.
Бржезицький В.О., Троценко Є.О., Гудима М.Б. Розряд між стрижнем і фланцем // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 248-249.
Бржезицький В.О., Троценко Є.О., Цяпенко С.Б. Розряд вздовж поверхні діелектрика з малою питомою поверхневою ємністю // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 250-252.
Троценко Є.О., Гребеннікова О.В., Коба М.С. Оптимізація електродної системи з використанням методу кінцевих елементів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 253-254.
Соколовський С.А., Пастух Д.І. Програма розрахунку роз'єднувача до 10 кВ в діалоговому режимі // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 255-258.
Борисенко О.С., Бржезицький В.О., Соколовський С.А. Аналіз впливу різних елементів кола на величину перенапруги при відключенні короткого замикання в однофазній лінії 110 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 259-262.
Борисенко О.С., Бржезицький В.О., Соколовський С.А. Метод регулювання струму в обмотці статора асинхронного двигуна в пускачі ПБТ-16/380 // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 263-266.
Бржезицький В.О., Соколовський С.А., Павлюк А.П. Хвильові процеси, викликані ударом блискавки у високу опору ЛЕП з грозозахисним тросом // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 267-271.
Атарод С., Бржезицький В.О., Крисенко Д.С. Розрахунок зон захисту ОПН для ВРП 110-750 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 272-273.
Атарод С., Бржезицький В.О., Крисенко Д.С., Яновський В.П. Розрахунок перенапруг на непошкоджених фазах при відключенні однофазного короткого замиканння в мережах 110-750 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 274-275.
Бржезицький В.О., Сокоренко С.П. Методика випробувань трансформаторів струму класу 6; 10 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 276-279.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О. Коректування високовольтного випробувального трансформатора напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 280-282.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Десятов О.М. До розрахунку магнітного поля кругового контуру зі струмом з урахуванням феромагнітного осердя // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 283-285.
Бржезицький В.О., Синьоокова І.М., Атарод С., Гаран Я.О. Удосконалення електричної схеми високовольтного подільника напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 286-288.
Козюра В.М., Козюра В.В., Лаврова О.А. Аспекти нормування електричних і магнітних полів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 289-291.
Козюра В.М., Козюра В.В., Рінсевич Є.А. Сучасні озонові технології // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 292-293.
Проценко О.Р., Музичко Д.А. Лабораторний стенд для фізичного моделювання процесів вологообміну в маслонаповненому високовольтному обладнанні // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 294-296.
Проценко О.Р., Музичко Д.А. Визначення електричних характеристик просоченого маслом паперу // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 297-300.
Поляк Г.В., Бєляєв В.К. Моделювання теплових процесів для діагностики високовольтних вводів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 301-303.
Герасимчук О.Ю., Бєляєв В.К. Підвищення ефективності моделювання електричних полів при використанні методу інтегральних рівнянь // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 304-305.
Бржезицкий В.А., Абрамов В.Б., Гродзь В.П. Изменение концентрации водорода в масле пробоотборника, содержащего пузырёк воздуха // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 306-311.
Шостак В.О., Петренко Т.В. Моделювання розподілу електричного поля в зоні блискавкозахисту під час наближення лідеру // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 312-313.
Шостак В.О., Моренець І.В. Модернізація системи реєстрації лабораторного стенду для випробувань грозовими імпульсами струму та високої напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 314-315.
Shulzhenko E.V., Shostak V.O. Software for design of PSPICE-type code and equivalent electrical circuit on the basis of structure’s CAD drawings // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 316-317.
Шостак В.О., Ковеня А.І. Блискавкозахист вітрогенераторної установки // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 318-320.
Шостак В.О., Цибань С.М. Моделювання характеристик заземлювачів з урахуванням розрядних процесів у ґрунті // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 321-322.
Шостак В.О., Ломакіна В.О. Аналіз ДСТУ Б В2.5-38:2008 з блискавкозахисту та рекомендації щодо його застосування // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2009, том 2 – 453 с. – С. 323-325.