НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2010 рік

Бржезицький В. О., Гаран Я. О. Особливості характеристик високовольтних випробувальних трансформаторів // Електротехніка і електромеханіка. – 2010. – № 1 – С. 36-37.
Троценко Є. О. Дослідження малогабаритного високовольтного вводу мобільної повірочної лабораторії // Новини енергетики. – 2010. – № 5 – С. 42-46.
Анохин Ю. Л., Копшин В. В., Бржезицкий В. А., Гаран Я. А. Испытательные трансформаторы с требованиями точности измерения высокого напряжения // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матер. VII наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2009 р. / Уклад.: Ю. Л. Анохін, С. В. Білоус. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 81-85.
Анохин Ю. Л., Копшин В. В., Бржезицкий В. А., Гаран Я. А., Петренко О. В., Проценко А. Р. Делители высокого напряжения для измерения качества электроэнергии // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матер. VII наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2009 р. / Уклад.: Ю. Л. Анохін, С. В. Білоус. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 86-90.
Бржезицкий В. А.,Гаран Я. А., Терех В. В., Шелибак И., Вендичанский Р. В., Кикало В. Н. Новое качество измерителей высокого напряжения ВВН-0,8-100 М // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матер. VII наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2009 р. / Уклад.: Ю. Л. Анохін, С. В. Білоус. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 202-204.
Анохин Ю. Л., Кикало В. Н., Бржезицкий В. А., Гаран Я. А., Маслюченко И. Н., Троценко Е. А., Хоминич В. И., Орнатский О. А. Диагностирование кабельных сетей 110 кВ по измерениям tgd изоляции // Метрологічне забезпечення обліку електричної енергії в Україні: Матер. VII наук.-практ. конф., 9-10 черв. 2009 р. / Уклад.: Ю. Л. Анохін, С. В. Білоус. – К.: АВЕГА, 2010. – С. 205-208.
Бржезицкий В. А., Троценко Е. А., Определение функции распределения электронов по скоростям для электрического разряда в воздухе // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". – 2010. – Ч. 2. – С. 157-159.
Бржезицький В. О., Крисенко Д. С., Ткаченко М. П., Яновський В. П. Розрахунок перенапруг на непошкоджених фазах при однофазних коротких замиканнях в мережах 110-750 кВ // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Проблеми сучасної електротехніки". – 2010. – Ч. 3. – С. 17-20.
W.Janischewskyj, F. Rachidi, V. Shostak, The International Project on Electromagnetic Radiation from Lightning to Tall Structures // Special IPLT Issue of IJPEST, March, Vol.1, No.1, pp. 72-74, 2010.
V. Shostak, W. Janischewskyj, F. Rachidi, A. Mosaddeghi, M. Rubinstein, G. Kovenya, Some Aspects on Lightning Protection of Wind Turbines // Special IPLT Issue of IJPEST, March, Vol.1, No.1, p. 98, 2010.
Janischewskyj W., F. Rachidi, V. Shostak, Special Issue on the Fourth International Workshop on Electromagnetic Radiation from Lightning to Tall Structures - Guest Editor’s Remarks // Special IPLT Issue of IJPEST, March, Vol.1, No.1, p. 71, 2010.
Бржезицький В.О., Троценко Є.О., Татаренко Т.Ф. Дослідження частотних характеристик еталонних трансформаторів напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 480-482.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Дацюк О.П. Тестування аналітичних виразів складових напруженості магнітного поля кругового витка зі струмом // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 483-485.
Бржезицький В.О., Крисенко Д.С. Аналіз паралельної роботи обмежувачів перенапруг та вентильних розрядників типу РВМК 330–750 кВ при комутаційних перенапругах // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 486-487.
Бржезицький В.О., Сокоренко С.П., Ломакіна В.О. Випробування трансформаторів напруги класів 3-35 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 488-490.
Баліцький О.О., Бржезицький В.О., Маслюченко І.М. Порівняння вимог ГОСТ 13109-97 та стандарту Міжнародної Електротехнічної Комісії IEC 61000-4-30:2008 // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 491-493.
Бржезицький В.О., Крисенко Д.С. Оцінка надійності захисту електроустаткування підстанцій 110-750 кВ від грозових хвиль перенапруг // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 493-495.
Шостак В.О., Петренко Т.В., Янішевський В.І. Електричне поле поблизу об’єкту в зоні блискавкозахисту в присутності низхідного лідера // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 496-497.
Шостак В.О., Походонько Я.В. Перевірка системи блискавкозахисту ВРП-750 Хмельницької АЕС щодо відповідності новим нормам // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 498-499.
Шостак В.О., Цибань С.М., Баранник Є.Я. Моделювання струму блискавки в випадках уражень людей на автобусних зупинках // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 500-501.
Козюра В.М., Козюра В.В., Новікова О.С. Очищення води імпульсними електричними розрядами // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 502-504.
Проценко О.Р., Гудима М.Б., Руц В.О. Формування критеріїв для оцінки стану ізоляції високовольтного обладнання // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 505-506.
Абрамов В.Б., Арсенич О.М., Мальований Д.В. Дефекти опорно-стрижневих порцелянових ізоляторів та методи їх виявлення // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 507-509.
Абрамов В.Б., Поляк Г.В. Визначення тангенсу кута діелектричних втрат ізоляції високовольтних вводів за допомогою тепловізійного контролю // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 509-511.
Соколовський С.А., Павлюк А.П. Комп'ютерна програма розрахунку залишкової напруги на магнітно-вентильному розряднику і обмежувачі перенапруг нелінійному // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 512-513.
Соколовський С.А., Лисак В.Є. Комп'ютерна модель для дослідження електродинамічної стійкості електричних апаратів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 514-517.
Соколовський С.А., Вишневський О.С. Комп'ютерна модель електричної мережі з ізольованою нейтраллю для дослідження дугових перенапруг // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 518-520.
Блага О.В., Десятов О.М., Атарод С. Визначення розподілених ємностей високовольтного плеча подільника напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2010. – 600 с. – С. 521-523.