НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2011 рік

Бржезицький В. О., Щерба А. А., Подольцев О. Д., Троценко Є. О., Шевченко С. Ю., Гаран Я. О., Атарод С. Дослідження причин електричного перекриття підтримуючих ізолюючих підвісок середньої фази повітряної лінії електропередачі // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2011. - № 6 - С. 36-41.
A. Mosaddeghi, F. Rachidi, M. Rubinstein, F. Napolitano, D. Pavanello, V. Shostak, W. Janischewskyj, M. Nyffeler, Radiated Fields from Lightning Strikes to Tall Structures: Effect of Upward-Connecting Leader and Reflections at the Return Stroke Wavefront. P2 // IEEE Tr. on Electromagnetic Compatibility, V. 53, No. 2, May 2011, p. 437-445.
Козюра В.М., Козюра В.В., Наместнік В.В. Електричні, магнітні, електромагнітні поля - абіотичні фактори довкілля // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 478-481.
Абрамов В.Б., Арсенич О.М. Перенапруги в трансформаторах струму, зумовлені порушеннями зв’язку їх локального заземлюючого пристрою з заземлюючим пристроєм електроустановки // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 481-484.
Бржезицький В.О., Козюра В.В., Козюра В.М. Моделювання електричного поля трифазної повітряної лінії електропередавання // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 485-487.
Козюра В.М., Козюра В.В., Рінсевич Є.А. Озон: нові можливості застосування // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 488-489.
Бржезицький В.О., Козюра В.В., Дацюк О.П. Особливості перехідних характеристик вимірювальних систем високовольтних імпульсів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 490-492.
Шостак В. О., Кушнір А.П., Тюлюков В.С. Лабораторний стенд для дослідження характеристик тілючого розряду // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 493-494.
Шостак В. О., Кушнір А.П., Шульженко Е.В., Бондарев А.В. Дослідження характеристик тілючого розряду // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 495-497.
Шостак В.О., Бондарев А.В., Тюлюков В.С. Вплив форми кінця стрижня на електричну міцність повітряних проміжків стрижень-площина // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 498-500.
Шостак В.О., Бормотов О.В., Янішевський В.І. Аналіз даних системи дистанційної реєстрації блискавок // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 501-503.
Абрамов В.Б., Мальований Д.В. Вплив довкілля на проведення тепловізійного контролю опорно-стрижневих порцелянових ізоляторів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 504-506.
Троценко Є.О., Коваль Т.О., Яценко І.С. Визначення закону розподілу випадкової величини за допомогою тесту Колмогорова-Смірнова // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 507-509.
Атарод С., Гаран Я.О., Лапоша М.Ю. Вимірювання високих напруг за допомогою цифрового осцилографа фірми Hantek серії DSO1200 // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 510-512.
Проценко О.Р., Кулакевич Т.Г. Датчик для вимірювання вологості трансформаторного масла в високовольтному обладнанні // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 512-514.
Проценко О.Р., Кулакевич Т.Г. Розрахунок характеристик датчика зволоження на основі експериментальних данних // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 514-516.
Атарод С., Маслюченко І.М., Поцикайло М.Л. Розрахунок наведеного потенціалу на секціях високовольтного подільника напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 517-519.
Баліцький О.О., Соколовський С.А. Математична модель перехідних процесів у пускачі тиристорному безконтактному // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 520-522.
Баліцький О.О., Соколовський С.А. Вибір індуктивності компенсаційного реактора для погашення вторинної електричної дуги у випадку однофазного автоматичного повторного вмикання ЛЕП // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 523-525.
Абрамов В.Б., Ворона Н.В. Градуювання хроматографів для діагностики маслонаповнених силових трансформаторів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 525-527.
Бржезицький В.О., Крисенко Д.С. Математична модель грозових перенапруг, що надходять до підстанції з повітряної лінії електропередавання // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 528-529.
Крисенко Д.С. Оптимізація математичної моделі нелінійного обмежувача перенапруг // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 530-532.
Блага О.В., Божко І.В., Бржезицький В.О. Електророзрядний метод вимірювання концентрації озону в повітрі // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 533-535.
Соколовський С.А., Блага О.В., Сущенко Б.М. Комп'ютерна модель для дослідження перенапруг і струмів короткого замикання в дальніх передачах з установкою поздовжньої компенсації // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 535-538.
Соколовський С.А., Сущенко Б.М. Комп'ютерна програма для дослідження потоків комутаційних перенапруг у електричних мережах високої та надвисокої напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 539-540.
Соколовський С.А., Сущенко Б.М. Комп'ютерна модель для дослідження впливу шунтувальних реакторів на перенапруги у дальніх електропередачах // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2011. – 600 с. – С. 541-543.