НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2012 рік

Атарод С., Бржезицкий В.А. Нестабильность амплитудно-частотной характеристики высоковольтного делителя напряжения, обусловленная неидентичностью элементов его высоковольтного плеча // Наукові вісті НТУУ "КПІ". - 2012. - № 5. - С.51-54.
Анохин Ю. Л., Атарод С., Бржезицкий В. А., Гаран Я. А., Маслюченко И. Н. Влияние наведенного потенциала секций высоковольтного делителя напряжения на его характеристики // Технічна електродинаміка – 2012. – № 2 – С. 135-136.
Бржезицький В. О., Козюра В. В. Особливості перехідних характеристик вимірювальних систем високовольтних імпульсів при значній довжині кабельного приєднання // Технічна електродинаміка – 2012. – № 3 – С. 131-132.
Абрамов В.Б. Особенности контроля маслонаполненного электрооборудования по результатам хроматографического анализа растворенных в масле газов // Электрические сети и системы. - 2012. - № 4 - С. 77–79.
Атарод С., Бржезицкий В.А. Исследование изменений фазо-частотной характеристики высоковольтного делителя напряжения, связанных с неидентичностью его элементов // Енергетика: економіка, технології, екологія. - НТУУ "КПІ". - 2012 - № 2. - С.72-77.
Атарод С., Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Маслюченко І.М. Розрахунок наведеного потенціалу в задачі високовольтного подільника напруги // Електротехніка і електромеханіка. - 2012. - № 4. - С.65-67.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О. Визначення картини поля обмоток високовольтного трансформатора напруги // Електротехніка і електромеханіка. - 2012. - № 3. - С. 21-23.
Блага А.В., Божко И.В., Бржезицкий В.А. О влиянии озона на характеристики коронного разряда в воздухе // Технічна електродинаміка. - 2012. - № 4. - С.25-29.
E. Shulzhenko, V. Shostak. Study of operation conditions for the high-voltage insulated lightning downconductor // Abstracts of the 57th Intl. Scientific Colloquium, Ilmenau Univ. of Technology, Ilmenau, Germany, Sept. 3-7, 2012, p.20-21.
V. Shostak, T. Petrenko, W. Janischewskyj, F. Rachidi. Electric field within lightning protection volume in presence of a descending leader // Electric Power System Research Journal (EPSR). Special Issue: Lightning Protection of Power Systems, Vol. 85, April 2012, p. 82-89.
Бржезицький В.О., Троценко Є.О., Кулакевич А.Г. Алгоритм розрахунку уніполярної корони постійного струму // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 503-504.
Троценко Є.О., Стримчук В.В. Особливості розрахунку уніполярної корони постійного струму чисельними методами // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 505-507.
Проценко О.Р., Приступа М.В. Визначення методики виміру струмів абсорбції для оцінки стану багатошарової ізоляції // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 508-509.
Проценко О.Р., Вігорій О.М. Дослідження імпульсних розрядних напруг поверхневого ковзного розряду для коаксіальних електродів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 510-511.
Проценко О.Р., Бабак М.О. Аналіз технічного стану маслонаповненого устаткування електричних станцій та підстанцій // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 512-513.
Бржезицький В.О., Козюра В.В. Вплив параметрів кабелю під’єднання осцилографа на точність вимірювання імпульсної високої напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 517-519.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Поліщук В.Ю. Реалізація алгоритму розрахунку параметрів генератора імпульсних напруг на базі сучанної мови програмування // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 520-522.
Бржезицький В.О., Маслюченко І.М., Баліцький О.О. Оптимізація активної частини високовольтного малогабаритного трансформатора напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 523-525.
Бржезицький В.О., Маслюченко І.М., Лисак В.Є. Регулювання електричного поля малогабаритного вводу за допомогою профілювання твердого діелектрика // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 526-528.
Бржезицький В.О., Крисенко Д.С. Методологічний підхід визначення терміну роботи ОПН за комутаційними струмами, які через нього протікають // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 529-530.
Крисенко Д.С., Риндич М.В. Перенапруги при вимкненні ненавантаженого трансформатора 110 кВ вакуумним вимикачем // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 531-533.
Атарод С., Бржезицкий В.А., Лапоша Н.Ю. Исследование амплитудно-частотной характеристики высоковольтного делителя напряжения // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 534-536.
Атарод С., Бржезицкий В.А., Поцыкайло М.Л. Исследование фазо-частотной характеристики высоковольтного делителя напряжения // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 537-539.
Козюра В.М., Козюра В.В., Господінін С.В. Відтворення ефекту прямого удару блискавки // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 540-542.
Козюра В.М., Коваль А.А. Наявність стійких органічних забруднювачів у силовому електротехнічному обладнанні // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 543-545.
Шостак В.О., Бондар О.І. Розрахунок параметрів генератора імпульсних струмів для випробувань конструкцій на стійкість до дії блискавки // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 546-548.
Шостак В.О., Бондар О.І. Моделювання розподілу струму блискавки в елементах системи блискавкозахисту // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 549-550.
Shostak V., Bormotov О., Janischewskyj W. Lightning characteristics in vicinity of tall structures // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 551-553.
Шостак В.О., Гринюк І.О. Моделі для оцінки силових навантажень в елементах системи блискавкозахисту // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2012. – 632 с. – С. 554-555.