НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2013 рік

Проценко О.Р., Троценко Є.О. Оцінка можливості використання електроізоляційного паперу як чутливого елемента датчика вологості трансформаторного масла // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2013. – № 2 - C. 34-38.
Проценко О.Р., Троценко Є.О. Розрахунок основних характеристик датчика вологості трансформаторного масла // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2013. – № 5 – С. 23–27.
Lightning Protection of Low-Voltage Networks, CIGRE WG C4.408 Publication 550 / A. Piantini, A. Borghetti, C.A. Nucci, M. Paolone, F. Rachidi, B. Richter, V. Shostak et al., August 2013, 80 p. ISBN: 978-2-85873-245-6.
Шутенко О.В., Абрамов В.Б., Баклай Д.Н. Анализ факторов, влияющих на однородность массивов концентраций растворенных в масле газов // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 5, С. 17-29.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Маслюченко І.М. Трансформування вищих гармонічних складових напруги електромагнітними трансформаторами // Наукові праці НУХТ. – 2013. – № 49 – С. 98-103.
Атарод С., Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Маслюченко І.М., Анохін Ю.Л. Характеристики високовольтних подільників напруги, призначених для вимірювання показників якості електроенергії // Наукові праці НУХТ. – 2013. – № 51 – С. 91-103.
Бондар О.І., Шостак В.О. Визначення розподілу струму блискавки в споруді із застосуванням еквівалентних схем // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 457-460.
Бондарєв А.В., Шостак В.О. Аналіз факторів небезпечної дії блискавки на системи охорони великих розмірів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 461-464.
Бормотов О.В., Шостак В.О., Янішевський В.І. Розподіли щільності блискавок поблизу високих споруд // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 465-467.
Тюлюков В.С., Шостак В.О. Моделювання імовірнісних розподілів амплітуд струмів блискавок в споруди різних розмірів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 468-471.
Гринюк І.О., Шостак В.О., Мірошніченко А.В. Механічні впливи на електричну повітряну лінію внаслідок удару блискавки // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 472-475.
Лагодний І.О., Шостак В.О. Розробка котушки Роговського для вимірювання грозових імпульсних струмів на лабораторному стенді // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 476-479.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Десятов О.М. До розрахунку індуктивності розсіювання високовольтного трансформатора напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 480-484.
Бржезицький В.О., Гаценко К.С., Циба В.М. Порівняння впливу видів розподілення елементів високовольтного плеча подільника напруги на його частотні характеристики // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 485-486.
Бржезицький В.О., Должанов А.С., Крисенко Д.С. Особливості використання ОПН на підстанціях 330-750 кВ при грозових перенапругах // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 487-489.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Десятов О.М. Дослідження режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струму // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 490-494.
Проценко О.Р., Мукомела С.М., Саченко О.С. Залежність коефіцієнту стану паперово-масляної ізоляції від температури // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 495-497.
Цибровський О.А., Крисенко Д.С. Методологічний підхід визначення довжини грозозахисного підходу за допомогою кривої небезпечних хвиль // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 498-499.
Бржезицький В.О., Лапоша М.Ю., Поцикайло М.Л. Високовольтні масштабні перетворювачі напруги та струму для концепції "цифрова підстанція" (огляд) // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 500-503.
Бржезицький В.О., Козюра В.В. Амплітудно-частотна характеристика високовольтної вимірювальної системи імпульсних напруг // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 504-505.
Бржезицький В.О., Гаценко К.С., Циба В.М. До розрахунку частотних характеристик високовольтного подільника напруги, обумовлених неідентичністю елементів високовольтного плеча // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 506-510.
Козюра В.М., Кирилко К.В. Ефекти взаємодії електромагнітних полів з біологічними системами // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 511-513.
Абрамов В.Б., Ворона Н.В. Визначення виду та характеру дефектів трансформаторного обладнання за допомогою хроматографічного аналізу розчинених в маслі газів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – Київ: "Політехніка", 2013. – 627 с. – С. 514-516.