НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2014 рік

Бржезицький В.О., Вендичанський Р.В., Гаран Я.О., Десятов О.М. Обгрунтування вибору стабілітронів і режимів електроживлення еталонних установок високої напруги постійного струму // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2014. – № 1 – С. 7-13.
Абрамов В.Б., Шутенко О.В., Баклай Д.М. Порівняльний аналіз середніх ризиків, що виникають під час використання граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів для виявлення дефектів у трансформаторах 110 кВ // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2014. – № 6 – С. 16–26.
Проценко О.Р., Троценко Є.О. Сто років формулі Піка для визначення початкової напруженості коронного розряду // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2014. – № 6 – С. 35–41.
V. Shostak, V. Tyulyukov, "Statistical Distributions of Current Amplitudes and Lightning Incidence Number to Structures of Various Configurations", Proc. 32nd Int. Conf. on Lightning Protection, ICLP-2014, Shanghai, China, 2014, pp. 1289-1295.
V. Shostak, O. Bormotov, T. Smatloch, "Characteristics of Lightning at Tall Structures and Adjacent Areas Based on Detection Network Data", Proc. 32nd Int. Conf. on Lightning Protection, ICLP-2014, Shanghai, China, 2014, pp. 1296-1307.
Бржезицький В.О., Маслюченко І.М., Крисенко Д.С. Визначення захисних відстаней від обмежувачів перенапруг до електроустаткування підстанцій 110-750 кВ // Наукові праці НУХТ. – 2014. – № 55 – С. 161-168.
Бабічева А.А., Бржезицький В.О., Семененко С.Л. Необхідність розвитку маркетингу високовольтного електрообладнання в сучасних умовах // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 342-344.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О. Експериментальна перевірка методу розрахунку індуктивності розсіювання високовольтних трансформаторів напруги // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 326-328.
I. Bogachova, V. Tyulyukov, V. Shostak, "Probability distributions of lighting peak current values and related incidence number for an overhead line" // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 333-334.
O. Bondar, V. Shostak, "Simulation of lighting current and EM field distributions at the cage-types structures" // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 335-336.
Бржезицький В.О., Десятов О.М. Аналітичний метод дослідження режимів напруги високовольтного каскадного генератора з нелінійним навантаженням // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 323-325.
Проценко О.Р., Саченко О.С., Бабічева А.А. Стенд для реєстрації динамічних коливань шинних конструкцій розподільних пристроїв // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 345-346.
Сипченко М.В., Шостак В.О. Механічні впливи на типові елементи системи блискавкозахисту при ураженні блискавкою // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 355-356.
Стримчук В.В., Бржезицький В.О., Крисенко Д.С. Основні принципи визначення захисних відстаней від обмежувачів перенапруг до електроустаткування на підстанціях 330-750 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 349-351.
Проценко О.Р., Саченко О.С., Петрина О.М. Реєстрація коливань шинних конструкцій розподільних пристроїв електронно-оптичним методом // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 347-348.
Бржезицький В.О., Козюра В.В. Експериментальне дослідження робочих характеристик генератора імпульсних напруг // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 352-354.
Лагодний І.О., Шостак В.О., Драпей М.В. Лабораторні випробування котушки Роговького для реєстрації грозових імпульсних струмів // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 357-358.
Ващук С.В., Лапоша М.Ю. Розробка котушок індуктивності з рівномірним розподіленням індукованого потенціалу // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 331-332.
Абрамов В.Б., Маслюченко І.М., Яценко І.С. Дослідження струмів зрізу високовольтних вимикачів на лабораторному стенді // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 339-341.
Бормотов О.В., Шостак В.О. Характеристики амплітуд струмів і кратності розрядів блискавок поблизу високих споруд // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 337-338.
Троценко Е.А., Коваль А.А. Моделирование электрического поля изолирующих подвесок воздушных линий электропередач 35 кВ // Доповіді за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів і студентів. Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики. Київ: "Політехніка", 2014. – 408 с. – C. 329-330.