НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2015 рік

Бржезицький В.О., Маслюченко І.М., Троценко Є.О., Крисенко Д.С. Апроксимація вольт-амперної характеристики обмежувачів перенапруг нелінійних // Наукові праці НУХТ. - 2015. - Т. 21, № 1. - С. 169-176.
Бржезицький В.О., Десятов О.М., Маслюченко І.М., Анохін Ю.Л. Аналітичне дослідження режимів напруги високовольтного каскадного генератора з нелінійним навантаженням // Наукові праці НУХТ. - 2015. - Т. 21, № 3. - С. 183-191.
Бржезицький В.О., Десятов О.М., Сулейманов В.М., Хомініч В.І. Аналіз пульсацій високовольтного каскадного генератора напруги постійного струму // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2015. – Т. 1, № 1(21). - C. 56-61.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О. Коригування характеристик високовольтного випробувального трансформатора // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – Т. 3, № 1(23) – С. 41–46.
Маслюченко І.М. Застосування соленоїдальних моделей обмоток для розрахунку індуктивності розсіювання силових трансформаторів // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2015. – Т. 4, № 1(24). - C. 36-40.
Троценко Є.О. Розрахунок електричного поля ліній електропередачі постійного струму // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2015. – Т. 4, № 1(24). - C. 40-45.
Бржезицький В.О., Десятов О.М., Козюра В.В. Про граничні рішення рівнянь високовольтного каскадного генератора напруги постійного струму // Електротехніка і електромеханіка. – 2015. – № 2. – С. 57-62.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Лапоша М.Ю. Розподілення індукованого потенціалу в соленоїдальній котушці // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2015. – № 6/1(26). - C. 50-54.
Бех Д.В., Бржезицький В.О., Маслюченко І.М., Холоєвський Н.І. Задачі досліджень надпровідних електротехнічних систем // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 389-392.
Єрохін Д.І., Єфименко В.С., Троценко Є.О. Тенденції виробництва і використання рослинного масла в якості електроізоляційної рідини // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 393-394.
Коваль А.А., Троценко Є.О. Перспективи розвитку електропередач постійного струму // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 395-397.
Бабічева А.А., Лапоша М.Ю. Визначення індукованого потенціалу в соленоїдальній котушці // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 398-402.
Проценко О.Р., Петрина О.М. Ізоляційні рідини рослинного походження в високовольтному електроустаткуванні // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 403-406.
Проценко О.Р., Павлович Т.Р. Визначення строків випробувань ізоляції високовольтного електроустаткування // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 407-410.
Бондар О.І., Шостак В.О. Горизонтальні пояси на рівні землі в системі блискавкозахисту: вплив на розподіли струмів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 411-413.
Бондар О.І., Шостак В.О. Металевий тонкостінний дах в системі блискавкозахисту: розподіл струмів по опорам // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 414-416.
Бормотов О.В., Шостак В.О. Моделювання характеристик блискавок на високих спорудах // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 417-420.
Лагодний І.О., Шостак В.О., Ластівка Я.С. Аналіз впливу розташування котушки роговського відносно системи шин генератора імпульсних струмів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 421-424.
Сипченко М.В., Шостак В.О. Сили на тримачі струмовідводів систем блискавкозахисту при ураженнях блискавкою // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 425-428.
Козюра В.М., Козюра В.В., Кирилко К.В. Вплив високовольтних електричних мереж на довкілля // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 429-430.
Козлов О.Ю., Крисенко Д.С. Оцінка надійності блискавкозахисту РУ підстанцій від грозових хвиль, що набігають з повітряних ліній // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2015. – С. 431-432.