НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Публікації за 2016 рік

Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Маслюченко І.М. Деталізація рівнянь трансформаторів до рівня одиничних витків (груп витків) обмоток // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. – № 1/1(27). - C. 32-37.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Лапоша М.Ю. Розробка установки для випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіозавад // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. – № 1/1(27). - C. 37-41.
Абрамов В.Б., Проценко О.Р., Троценко Є.О. Огляд альтернатив заміни використання ізоляційної оливи у високовольтному електрообладнанні // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. – № 1/1(27). - C. 42-49.
Бржезицький В.О., Сулейманов В.М., Троценко Є.О., Хомініч В.І., Кулакевич А.Г. Експериментальне дослідження електричного поля повітряної лінії електропередавання змінного струму класу 330 кВ // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2016. – № 2 – С. 7-12.
Бржезицький В.О., Лапоша М.Ю., Маслюченко І.М., Проценко О.Р. Регулювання електричного поля високовольтної котушки за допомогою профілювання діелектрика // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 2. – с. 173 – 180.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О., Лапоша М.Ю., Маслюченко І.М., Олександренко С.І. Випробування високовольтних ізоляторів на допустимий рівень радіозавад // Наукові праці НУХТ. – 2016. – Т. 22, № 3. - С. 166-175.
Бржезицький В.О., Гаран Я.О. Аналіз ємнісних струмів в обмотці високовольтного вимірювального автотрансформатора напруги // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. – № 4/1(30). - C. 70-76.
Абрамов В.Б, Проценко О.Р. Порівняльний аналіз характеристик ізоляційних рідин рослинного походження для високовольтного електрообладнання // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. – № 4/1(30). - C. 56-62.
V. Shostak, O. Bondar Influence of Ring Bonding at the Ground Level upon Current Distribution Between Down Conductors // Proc. Int. Conf. on Lightning Protection, ICLP-2016, Portugal, 2016. – ID257, p. 257.1-5.
V. Shostak, M. Sypchenko, T. Smatloch Electrodynamic Forces Affecting Lightning Protection System Components and Structures // Proc. Int. Conf. on Lightning Protection, ICLP-2016, Portugal, 2016. – ID259, p. 259.1-6.
O. Bondar, V. Shostak, T. Smatloch Lightning Current Distribution in the Components of Cladding Structure // Proc. Int. Conf. on Lightning Protection, ICLP-2016, Portugal, 2016. – ID271, p. 271.1-4.
Троценко Є.О., Бржезицкий В.О., Маслюченко І.М. Моделювання нелінійного обмежувача перенапруг в Micro-Cap // Технологічний аудит та резерви виробництва. - 2016. – № 6/1(32). - C. 26-30.
V. Shostak, O. Bondar Сomparison of simulation results on lightning current distributions in complex structure obtained in time and frequency domains // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 332-335.
Бормотов О.В., Шостак В.О. Параметри блискавок, що влучають у поверхню води з різною електропровідністю // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 336-339.
Козлов О.Ю., Шостак В.О. Датчики системи моніторингу блискавок // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 340-343.
Прилепа Р.Ф., Шостак В.О. Автоматизована система моніторингу блискавок, які уражують об’єкти великих розмірів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 344-346.
Бржезицький В.О., Лапоша М.Ю., Ярмоцик Є.С. Зниження рівня радіозавад високовольтних лінійних ізоляторів // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 347-350.
Бржезицький В.О., Лапоша М.Ю., Євдокимов О.І. Дослідження механічних напружень у високовольтному лінійному ізоляторі // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 351-353.
Коваль А.А., Проценко О.Р., Троценко Є.О. Моделювання нелінійного обмежувача перенапруг // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 354-356.
Бабічева А.А., Проценко О.Р., Троценко Є.О. Моделювання пробою ізоляційного проміжку із заданою вольт-секундною характеристикою // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 357-359.
Бржезицький В.О., Маслюченко І.М., Абрамчук Ю.В. Визначення граничного впливу неідентичності елементів на амплітудно-частотну характеристику високовольтного подільника напруги // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 360-362.
Бржезицький В.О., Хомініч В.І., Миронов Д.В. Структура у часі електричних полів повітряних ліній електропередач // Міжнародний науково-технічний журнал молодих учених, аспірантів і студентів "Сучасні проблеми електроенерготехніки та автоматики". – 2016. – С. 363-367.