НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ

КАФЕДРА ТЕХНІКИ І ЕЛЕКТРОФІЗИКИ ВИСОКИХ НАПРУГ

Запрошує абітурієнтів до навчання за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (спеціалізація "Техніка та електрофізика високих напруг")

Українська Русский English

Кафедра здійснює підготовку фахівців для електроенергетичного сектору України з 1954 року

Студенти про кафедру

Гринюк Ілля, студент групи ЕВ-31м.
Що дає навчання на спеціалізації ТЕВН?
Для мене навчання на кафедрі ТЕВН було першим кроком в самостійне життя, який досить якісно підготував мене до майбутнього. Отримані знання і практичні навички, завдяки професійному та висококваліфікованому складу кафедри, відкривають перед випускниками досить широкий профіль можливостей для працевлаштування. Випускники кафедри є конкурентоспроможними та ціняться на ринку праці енергетичної галузі. На даний момент працюю в ВП «Київські магістральні мережі» НЕК «Укренерго», службі діагностики ізоляції і захисту від перенапруг.

Стримчук Володимир, студент групи ЕВ-31м.
Що дає навчання на спеціалізації ТЕВН?
Навчання на кафедрі ТЕВН дає можливість випускникам працювати у будь-якій сфері енергетичної галузі: високовольтні випробування, проектування нового обладнання та нових підстанцій, генерація електричної енергії, розподілення електричної енергії. Також не треба забувати, що навчання на цій кафедрі дає можливість поринути в наукову роботу і стати дослідником енергетичних процесів – професіоналом своєї справи. Зараз працюю в ПАТ «Київенерго».

Бондар Олексій, студент групи ЕВ-31м.
Що мені дало навчання на кафедрі ТЕВН?
Навчання на кафедрі ТЕВН дало мені широкий спектр знань, який я можу застосувати в різних сферах електроенергетики. Також варто відмітити зв'язки кафедри з різними провідними компаніями на енергоринку, що дало можливість пройти там стажування для подальшого працевлаштування.

Сипченко Михайло, студент групи ЕВ-11.
Що мені дає спеціалізація ТЕВН?
Навчання за спеціалізації ТЕВН дає мені широкий обсяг знань про високовольтні прилади у сучасній промисловості та енергетиці, про захист обладнання від блискавок і перенапруг та багато іншої практично цінної інформації. Крім, власне, високовольтної складової енергетики на заняттях вивчаються інші незамінні прилади, а саме: низьковольтні електричні машини, електричні апарати та схемотехнічні вироби різного призначення. Навчання на кафедрі дає можливість працевлаштування в провідні електроенергетичні підприємства всієї України, що доведено багатьма випускниками кафедри.

Людмила Малафійчук, студентка групи ЕВ-31.
Що дає навчання на спеціалізації ТЕВН?
Ця спеціалізація має хорошу фізичну і загалом наукову базу. Оскільки я більшу частину свого життя цікавлюсь саме наукою, мати таку спеціальність для мене дуже важливо, оскільки вона дасть мені гарне фізичне підгрунтя моєї майбутньої професії. Також ця спецілізація дуже цікава і має широкі межі знань. Ніхто, мабуть, і не задумувався чому блискавки не влучають в будинки, чи прилади, якими ми користуємося не вибухають після кожного вмикання. А ТЕВН дає мені змогу вивчити фізичні процеси всього, в тому числі і блискавок, навчитися робити речі безпечними за допомогою ізоляції.