toe209@gmail.com
+380506828007

Вступ на 1-й курс (за сертифікатами ЗНО)

img

Вступ на 1-й курс (за сертифікатами Зовнішнього Незалежного Оцінювання)

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Якщо ви щойно закінчили школу, вже одержали атестат про повну загальну середню освіту та складаєте або вже склали Зовнішнє незалежне оцінювання, саме час обрати майбутню професію. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує вас до навчання по спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за освітньою програмою підготовки "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси"!

Що вивчає освітня програма "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси":

Електротехнічні пристрої це елементарні частини будь-яких електричних схем, які забезпечують її загальне функціонування як цілісної електричної системи, що спочатку створювалася для виконання певного свого завдання. Вони є елементами автоматизації, управління, розподілу, виконання, захисту, індикації, перемикання і т.д. Завдяки їм можливе створення будь-якого електроустаткування, різної складності і призначення. Приклади електротехнічних пристроїв:

 • Системи індикації і управління
 • Датчики для систем автоматизації
 • Пристрої для інтелектуальної системи керування будівлею
 • Багатофункціональні реле
 • Контактори
 • Реле управління
 • Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації
 • Вимикачі-роз'єднувачі
 • Пускозахисні пристрої
 • Пристрої захисту від імпульсних перенапруг
 • Пристрої для накопичення електричної енергії
 • Портативні зарядні пристрої
 • Пристрої для систем автономного електропостачання споживачів

Термін «електротехнологічні комплекси» є досить великим поняттям. Під ним можна розуміти як окрему підстанцію, так і велике промислове виробництво (наприклад: електротехнологічний комплекс для виробництва кабельних систем високих та надвисоких напруг; електротехнологічний комплекс для автономного теплопостачання; електротехнологічний комплекс для охолодження теплиць). Всі електротехнологічні комплекси можна умовно розділити на наступні категорії за призначенням:

 • для забезпечення електроенергією підприємств / житлових будинків
 • для автономних об'єктів
 • для забезпечення експлуатації електричного транспорту

Зазвичай такі електротехнічні комплекси (системи) складаються з наступних основних елементів:

 • проводів та кабелів
 • повітряних ліній електропередачі
 • систем бездротової передачі енергії
 • накопичувачів електричної енергії
 • системи релейного захисту та автоматики
 • комутаційного обладнання
 • трансформаторних підстанцій
 • споживачів електричної енергії

Проектування електротехнічних комплексів (систем) це складне завдання, пов'язане з безліччю нюансів. Існує велика кількість програм для проектування електротехнічних комплексів або систем. Всі вони зручні, функціональні і мають безліч переваг. До таких програм відносяться:

 • AUTOCAD
 • MATLAB
 • COMSOL MULTIPHYSICS
 • PowerFactory
 • Micro-Cap
 • EMTP-RV

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ, де:

 • П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого конкурсних предметів
 • П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього конкурсного предмета
 • А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (згідно Додатку 5 до Умов прийому)
 • ОУ – бал за успішне закінчення системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за шкалою від 100 до 200 балів (нараховується відповідно до окремого Положення)
 • К1 = 0,2 (українська мова та література)
 • К2 = 0,5 (математика)
 • К3 = 0,2 (фізика або іноземна мова)
 • К4 = 0,05 (вага атестату про повну загальну середню освіту)
 • К5 = 0,05 (Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів)

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО та їх коефіцієнти

Спеціальність ОС бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних випробувань, творчих конкурсів)  та їх коефіцієнти

Вага атестату про повну загальну середню освіту

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для зарахування на навчання за квотою

Код

Назва

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Українська мова та література 0,2

0,05

0,05

100

Математика 0,5

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Фізика 0,2 або Іноземна мова 0,2

Один не менше 125 за умови, що інший не менше 100

Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх (за подання Мінмолодьспорту України) зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2018 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них Приймальна комісія отримує з Єдиної бази.

Учасникам Всеукраїнської олімпіади КПІ ім. Ігоря Сікорського для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей 141 (в разі її проведення), можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Остаточно конкурсний бал множиться на галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв з пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності (спеціалізації, освітні програми), які передбачені в Додатку 2 до Умов прийому, та 1,00 в інших випадках;

СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу (1,05 - для спеціальностей, передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 - в інших випадках. Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за потреби) згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Додаткові бали до оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного предмета при розрахунку конкурсного бала в КПІ ім. Ігоря Сікорського в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Пам’ятайте, що У 2019 році приймаються результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов, результати яких приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 та 2019 року.

Сертифікат факультету довузівської підготовки (ФДП)

Якщо ви маєте сертифікат ФДП, то бали сертифікату ФДП будуть додаватись електронно через ваш особистий кабінет. Ваш бал у сертифікаті ФДП буде автоматично помножений на коефіцієнт 0,05, таким чином ви можете одержати до 10 балів відповідно (100% = 200 балам, 5% — 10 балів відповідно).

Офіційні документи

Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського в 2019 році. Основні положення, етапи вступної кампанії, перелік документів, всі правові елементи, які пов’язані із твоїми можливостями для вступу до Університету у 2019 році

Скачати файл

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань, творчих конкурсів) для вступу до КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Скачати файл

Положення про випускників системи довузівської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, які досягли особливих успіхів у навчанні. Вся інформація про вступників, які закінчили систему довузівської підготовки в Університеті, та досягли особливих успіхів у навчанні й одержали сертифікати.

Скачати файл

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Скачати файл

Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Скачати файл

Додаток 4 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Скачати файл

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського. Всі нормативні відомості про Приймальну комісію Університету, її склад, принципи та засади роботи.

Скачати файл

Наші координати в приймальній комісії:

16-й корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського, 4-й поверх, кімната 146, Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма підготовки: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".

Телефони для довідок:

 • +380506828007
 • +380957922874
 • +380442048239
 • +380442048235
 • +380442049061