toe209@gmail.com
+380506828007

Вступ на 1-й курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

img

Вступ на 1-й курс (за дипломом молодшого спеціаліста)

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Якщо ви закінчили коледж чи технікум та одержали диплом молодшого спеціаліста, ви маєте право вступати на основі свого диплома до Університету на перший курс, але навчатись за скороченою програмою 3 роки, замість 4. Ви будете вступати на освітній рівень бакалавра – це перший рівень вищої освіти.

Якщо ви бажаєте навчатися на спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" за прискореною програмою навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», незалежно від спеціальності здобутої у коледжі або технікумі, для вступу на навчання за держзамовленням чи за кошти фізичних та юридичних осіб, вам необхідно буде скласти вступні випробування з предметів, потрібних для вступу, або перезарахувати оцінки, одержані на Зовнішньому незалежному оцінюванні, якщо ви його склали.

Пам’ятайте, якщо ви будете складати екзамени у КПІ ім. Ігоря Сікорського, вам потрібно подати документи з 10 липня по 22 липня включно! Екзамени будуть відбуватись у період з 23 липня по 25 липня. Не впустіть можливість!

Переваги вступу на 1-й курс за дипломом молодшого спеціаліста

Випускники коледжів та технікумів з дипломом молодшого спеціаліста вступають на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорського, але навчаються за скороченою програмою 3 навчальних роки (2 роки 10 місяців), замість 4 навчальних років (3 роки 10 місяців). Це досягається тому, що заклад вищої освіти визнає та перезараховує 60 кредитів ЄКТС (європейської кредитно-трансферної системи), отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого спеціаліста в технікумі або коледжі.

Знання, здобуті в технікумі або коледжі сприятимуть успішному подальшому навчанні в університеті. Коли розпочинається вивчення загально-технічних і спеціальних дисциплін, випускники технікумів або коледжів вже знайомі з особливостями та принципами роботи електротехнічного та електроенергетичного обладнання.

Офіційні документи

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошено набір на освітній ступінь бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році

Скачати файл

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних фахових випробувань) для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» до КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році

Скачати файл

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2019 році

Скачати файл

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році

Скачати файл

Положення про Приймальну комісію КПІ ім. Ігоря Сікорського

Скачати файл

Наші координати в приймальній комісії:

16-й корпус КПІ ім. Ігоря Сікорського, 4-й поверх, кімната 146, Галузь знань: 14 "Електрична інженерія", спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", освітня програма підготовки: "Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси".

Телефони для довідок:

  • +380506828007
  • +380957922874
  • +380442048239
  • +380442048235
  • +380442049061