toe209@gmail.com
+380506828007

Партнерство

img

Партнерство

Науковці кафедри теоретичної електротехніки плідно співпрацюють з підрозділами Національної академії наук України, зокрема з Інститутом електродинаміки НАН України. Наукове співробітництво відбувається з багатьма відділами цього інституту, що підтверджується сумісними публікаціями в наукових виданнях та сумісними доповідями на наукових конференціях.

Професори кафедри теоретичної електротехніки (Щерба А.А., Бойко В.С. Сенько В.І.) є членами вченої ради цього НДІ. В свою чергу науковці інституту електродинаміки приймають активну участь у проведенні наукових семінарів на кафедрі теоретичної електротехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Наукові дослідження проводяться в лабораторіях КПІ ім. Ігоря Сікорського, Інститутах Національної академії наук України, НТУ "Харківський політехнічний інститут", ЗАТ „Завод „Південкабель” (м.Харків), "Сумський державний університет", університетах та інститутах Франції, Англії та інших країнах Європи.

Кафедра теоретичної електротехніки протягом останніх семи років має плідне співробітництво з Сумським державним університетом, виконуючи спільні наукові дослідження за проблемою, пов'язаною з розвитком теорії аналізу процесів перетворення енергії в електромеханічних системах мереж водопостачання. Співробітниками кафедри теоретичної електротехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського та кафедри ПГМ СумДУ розроблені електричні моделі електромеханічних систем, які ураховують взаємопов'язані енергетичні перетворення в останніх, що дозволяє досягнути максимальної енергоефективності мереж водопостачання при необхідних гідропотоках. Професор кафедри Бойко В.С. був науковим консультантом у докторанта кафедри ПГМ Сотника М.І., який підготував до захисту докторську дисертацію за темою "Енергетичні процеси в електромеханічних системах мереж водопостачання".